Wizbizz stopt met verspreiding folders Webwinkelaanbod.nl

Wizbizz stopt met verspreiding folders Webwinkelaanbod.nl

Directeur Jelle Troost geeft aan dat als gevolg van de wisselvallige respons de bouwer van webwinkels besloten heeft het concept gedurende een periode van een half jaar on hold zal zetten. Dit is de reden waarom Wizbizz voorlopig dan ook geen folders voor het advertentieconcept van Webwinkelaanbod.nl zal verspreiden.

In februari 2010 verscheen de eerste editie van Webwinkelaanbod, die bestonden uit folders met aanbiedingen en gebundeld waren op de site. Wizbizz had van te voren aangegeven dat de oplage op 1,2 miljoen exemplaren zou liggen. Het doel was om elke twee weken te verschijnen, maar in de praktijk is er alleen in maart en april nog een editie verschenen.

Exemplaren van bewijs

Webwinkeliers, die geadverteerd hebben, hebben bij herhaling onder meer op deze site geklaagd over de resultaten van de reclame, die in Webwinkelaanbod.nl werd gemaakt. Er waren zelfs veronderstellingen dat de reclamekranten zelfs niet eens bij het beloofde aantal adressen werd bezorgd. Troost liet daarop weten dat van de eerste twee folders meer dan een miljoen exemplaren zijn gemaakt. Hij zou er zelf bij hebben gestaan. Deze folders zijn samen met andere folders in een pakketjes bezorgd door de gerenommeerde partij Interlanden. De adverteerders hebben een bewijsexemplaar ontvangen, maar ook een link met daarin de verspreidingsgebieden vermeld op postcode. Het lijkt Troost dan ook niet mogelijk dat alle folders in de bosjes terecht

Wisselende respons

WizBizz wilde uitsluiten dat er een en ander fout zou zijn gegaan bij Interlanden en heeft zelfs de beslissing genomen om in zee te gaan met een andere verzendpartij. Hierbij werd dezelfde oplage gebruikt net als dezelfde adressen. Bovendien was er ondertussen extra werk verrichten met ondersteuning van een mediabureau ten aanzien van de vormgeving. Ook toen bleek dat er nog altijd sprake was van een wisselende respons. Bij bepaalde partijen bleef de conversie namelijk achter.

Evaluatie

Troost geeft aan dat er nog steeds volop vraag is naar papieren advertentieplaatsen en wil een evaluatie uitvoeren om te onderzoeken hoe de conversie in de breedte beter kan renderen. Op dit moment is het lastig om de reden te achterhalen. Het is dan ook zaak om te onderzoeken wat er andere zou kunnen. Een vervolg met folders zal dan ook niet worden uitgesloten.

Website blijft bestaan

De website Webwinkelaanbod.nl blijft bestaan. Hier vindt men een aanbod van meer dan vijfduizend webwinkels. Webwinkelondernemers kunnen topposities kopen om de aandacht op hen te vestigen.