Bereik van folders wordt gemeten door Intomart GfK

intomart gfkIntomart GfK voert voortaan het onderzoek naar het bereik van folders die huis aan huis worden verspreid. Dat wordt in opdracht gedaan van de DDMA Businessgroep Verspreidingen en onder toezicht van het NOM. Het Nationaal Onderzoek Multimedia geeft al jaren opdracht om onderzoek te doen naar het bereik van onder meer kranten en tijdschriften. Nu wordt daar de folder aan toegevoegd. Het onderzoek heeft als doel om meer te weten te komen over het bereik, maar ook over de efficiëntie van de reclamefolders. Bij onderzoek naar het bereik van kranten en tijdschriften wordt dit laatste aspect overigens niet onderzocht.

Het TNS NIPO heeft eerst altijd het bereik van folders onderzocht, maar er bestond enige onduidelijkheid of het onderzoek Thuis Binnen Bereik in de toekomst verder vervolg zou krijgen. Nu de GfK onderzoek gaat doen is er in ieder geval een oplossing gevonden om het bereik te kunnen blijven meten. Dat is maar goed ook, want een folder is ideaal om het bereik en het effect te kunnen meten. Overigens worden ook digitale folders meegenomen in de nieuwe onderzoeken.

De voorzitter van de DDMA Businessgroep Verspreidingen is tevreden dat de folder nu op een goede manier kan worden vergeleken met andere uitingen. Er is bijna geen enkel andere vorm van medium die elke week door zes miljoen huishoudens wordt ontvangen. De folder wordt geschaard onder de categorie printmedia en het is uitstekend dat er nu een vergelijking kan worden gemaakt tussen het bereik van de folder en het bereik van diverse andere media.