Gemeentegidsen

gemeentegidsOverheidsverspreiding en het verspreiden van gemeentegidsen

Overheidsorganisaties hechten veel belang aan het verspreiden van informatie die terecht komt bij de inwoners van Nederland. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de periode voor verkiezingen, waarin de communicatie vanuit de overheid een belangrijke rol speelt.

Ten aanzien van de overheidsverspreiding van informatie geldt er bovendien vaak een informatieve plicht richting burgers. Dat geldt voor de gemeente communicatie, maar u kunt ook denken aan informatiefolders van de overheid. De gemeente gids verspreiden kan beschouwd worden als een onderdeel van overheidsverspreiding. De gemeente communicatie komt op deze wijze direct bij de burgers terecht, die de nodige informatie in de gemeentegids kunnen lezen.

Ook als mensen gebruik maken van een reclamesticker zoals Nee/Nee of Nee/Ja vallen de informatie folders gemeente gewoon in de bus. Van overheidsverspreiding zoals de gemeente folder of de informatiefolders van de overheid kan gebruik worden gemaakt als er informatie in staat, die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van overheidstaken. Bij een dergelijke communicatie overheid kunt u ook denken aan zaken, die het algemeen belang dienen zoals het melden van een verhuizing van een apotheek.

Uw voordelen van overheidsverspreiding

•    Maximaal bereik
•    Gemeentegids of informatiefolders overheid vallen los in de brievenbus
•    Uw informatiebron wordt niet verpakt met andere folders
•    Alle inwoners van Nederland kunnen tegen een scherp tarief bereikt worden

Gemeenten, provincies, ministeries en andere overheidsorganisaties hebben met overheidsverspreiding de vrijheid om hun brochure of folder huis-aan-huis te verspreiden op alle adressen. Dus ook op adressen, waarvan de bewoners hebben aangegeven geen reclamedrukwerk te willen ontvangen. Wilt u weten of uw folder voldoet aan de voorwaarden voor overheidsverspreiding? Dan kunt u contact opnemen met het ons. Wij kunnen dan onderzoeken of uw folder of brochure inderdaad bezorgd mag worden op alle adressen.

Mocht uw brochure of folder niet aan de voorwaarden voldoen, dan zal er een advies worden gegeven om de inhoud aan te passen, waardoor overheidsverspreiding wel mogelijk wordt. Ook is het mogelijk om in een dergelijke situatie voor een huis-aan-huis verspreiding te kiezen op particuliere adressen.

Verzendvoorwaarden overheidsverspreiding
•    Bezorging op alle adressen inclusief stickerbrievenbussen
•    Verspreiding van overheidsinformatie op één dag
•    Overheidsverspreiding geschiedt op contractbasis
•    De afzender wordt vermeld op uw folder of brochure
•    Laat zien dat de inhoud van uw folder of brochure gericht is op overheidsinformatie of een boodschap biedt ten aanzien van het algemeen belang

Neemt u gerust contact op voor een geheel vrijblijvende offerte of aanvullende informatie voor uw gemeentegids of overheidsrverspreiding: info @ huisaanhuisfolders.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.