Klacht tegen PostNL door NMa afgewezen

De NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft laten weten dat een klacht tegen PostNL van de concurrent Sandd is afgewezen. Sandd had zich op het standpunt gesteld dat er sprake zou zijn van corruentievervalsing. De dochteronderneming van PostNL, Netwerk VSP, zou namelijk gratis gebruikmaken van het PostNL netwerk. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft laten weten geen aanwijzingen te hebben gevonden die in die richting wijzen. Zo is niet gebleken, dat er tegen prijzen lager dan de kostprijs gebruik is gemaakt van diensten van PostNL.

 

De klacht is in 2009 ingediend door Sandd en volgens de NMA is de situatie nu ook veranderd. Netwerk SVP bezorgt namelijk geen geadresseerde post meer. Ook heeft het NMA geconstateerd dat er mogelijk wel sprake is van een ongelijk speelveld in de postmarkt. PostNL heeft namelijk door het vroegere monopolie een immens netwerk opgebouwd. Hierdoor kan het bedrijf tegen aanzienlijk lagere kosten de poststukken verspreiden. Het NMA is echter niet de instantie, dat tegen het aanwezig zijn van een ongelijk speelveld maatregelen kan nemen.

 

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal de mogelijkheden van aanvullende regels bekijken. Aanvullende wetgeving kan dan eventuele beperkingen voor concurrentie op de postmarkt wegnemen. Dat heeft NMA laten weten in de media middels een persverklaring. Er werd ook nog een aanbeveling gegeven en die luidt, dat de OPTA als toezichthouder meer bevoegdheden toebedeeld zou moeten krijgen, zodat de postmarkt beter gereguleerd kan worden. Marktproblemen kunnen bovendien op die manier efficiënter worden aangepakt. Sandd heeft in een schriftelijke verklaring opgeroepen om snel gehoor te geven, zodat de toezicht op korte termijn al aangescherpt kan worden.