Leiden wil opt-in systeem voor folders

De gemeente Leiden kiest in navolging van de gemeente Amsterdam voor het veranderen van de manier van folderverspreiding. Er is een meerderheid in de gemeenteraad in Leiden die een voorkeur heeft voor een voorstel van de Partij voor de Dieren. Deze politieke partij heeft in Leiden een voorstel ontworpen, waarin er in de gemeente voor het verspreiden van reclamedrukwerk een opt-in systeem beschikbaar komt. Er wordt dan niet meer ongevraagd en ongeadresseerd reclamedrukwerk verspreid in brievenbussen van huishoudens tenzij de ontvangst ervan expliciet is aangegeven. Een Ja-Ja sticker op de brievenbus biedt uitkomt voor de inwoners die nog wel reclame in folders willen ontvangen.

Voorstel Ja-Ja sticker

Het voorstel voor het invoeren van een Ja-Ja sticker zorgt ervoor dat er bij huishoudens die niet over een dergelijke sticker beschikken er geen reclame meer mag worden bezorgd. In Amsterdam is al lange tijd geleden gekozen voor deze verandering, waarbij de situatie wordt omgekeerd, maar is de maatregel nog altijd niet ingevoerd. Er is namelijk sprake van uitstel van de maatregel in Amsterdam tot volgend jaar. Op dit moment is er echter ook een rechtsgang bezig. Er zijn namelijk meerdere brancheorganisaties die tegen de invoering van de maatregel zijn, zodat de rechter er nu aan te pas komt om zich over de zaak te buigen. De uitspraak wordt verwacht op 8 november. De uitspraak van de rechter kan uiteraard ook gevolgen hebben voor het voorstel dat door de Partij van de Dieren is gedaan in Leiden. Indien de rechter het eens is met de brancheorganisaties en de maatregel afkeurt, heeft het in Leiden weinig zin om het voorstel kracht bij te zetten en in te voeren. Ook dan kunnen brancheorganisaties namelijk in het verweer komen en de maatregel aanvechten via een gerechtelijke procedure.

Geen snelle invoering in Leiden

In de gemeente Leiden is er overigens geen sprake van een snelle invoering van de Ja-Ja sticker, zodat de ondernemers voor wat dat betreft nog opgelucht adem kunnen halen. Of en wanneer de sticker wordt ingevoerd in Leiden is in de eerste plaats afhankelijk van de uitkomst van de rechtszaak die momenteel gaande is. Er zijn overigens meerdere gemeenten in Nederland, waar de folderverspreiding onderwerp van gesprek is. Er wordt echter niet verwacht dat er nu al maatregelen in andere gemeenten worden genomen, want ook daar is het afwachten op de uitspraak van de rechter. De situatie van folderverspreiding wordt in de eventuele nieuwe situatie omgedraaid. In plaats van dat aangegeven kan worden dat men geen reclame wenst te ontvangen in de brievenbus moeten inwoners nadrukkelijk laten weten wel reclame te willen krijgen. De brancheorganisaties denken dat deze manier van verspreiding geen oplossing biedt voor papierverspilling. Het is namelijk zo dat huis-aan-huis bladen nog wel verspreid worden en adverteerders kunnen daarin dan reclame vermelden. Dan is de verwachting dat deze bladen daardoor juist dikker worden, zodat er alsnog sprake is van extra papier. Het wordt in verband met de rechtszaak dus nog even afwachten wat er gaat gebeuren in de gemeente Leiden