NOM Folder Monitor geeft inzicht in bereik van folders

Nom Folder Monitor voorheen bekend als Thuis Binnen Bereik is een onderzoek dat tot stand komt op basis van objectiviteit en onafhankelijkheid. Het onderzoek wordt door onderzoeksbureau Gfk uitgevoerd dat daarvoor de opdracht heeft gekeken van DDMA Businessgroep Verspreidingen. Er wordt niet alleen onderzoek gedaan naar het bereik en effect van reclamefolders via huis-aan-huis verspreiding, maar ook wordt er door NOM onderzoek gedaan naar het bereik van dagbladen en tijdschriften.

NOM Folder Monitor
Het NOM Folder Monitor onderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd en heeft tegenwoordig niet alleen betrekking op de papieren reclame die in de brievenbus valt, maar ook op de folders die op digitale wijze gelezen kunnen worden. Verder biedt het onderzoek de gelegenheid om diverse mediatypen te vergelijken. Uit de informatie op de website van DDMA blijkt dat er sprake is van een totaalbereik van 12,7 miljoen folderlezers in huishoudens. Het spreekt voor zich dat er dan gesteld kan worden dat reclamefolders in papieren versie een enorm krachtig bereik hebben. 96 procent van de personen in Nederland leest wel eens een folder, maar de groei van de folderapplicaties is ook enorm en kent eveneens een groot bereik.

Van het jaar 2015 is het onderzoeksrapport van de NOM Folder Monitor online beschikbaar en ook in 2016 zal er weer een onderzoeksrapport verschijnen. Zo kan er ieder jaar gekeken worden wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van het bereik en effect van papieren folders en digitale reclamefolders. Het rapport bevat interessante informatie voor retailers. Zo blijkt dat de papieren folder een netto bereik had in 2015 van 11,3 miljoen mensen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan de helft van de consumenten het een groot gemis zou vinden als er geen papieren reclamedrukwerk meer wordt ontvangen.

NOM-Folder-monitor

Aanzetten tot actie
Reclamefolders blijken consumenten aan te zetten tot actie. Een groot deel van de consumenten geeft de voorkeur aan de papieren versie, maar een deel van de consumenten maakt ook van de optie van het digitaal lezen gebruik. Het lezen van de papieren versie biedt de mens een vorm van ontspanning en tegelijkertijd zet de folder aan tot actie. Het is nu eenmaal zo dat mensen die reclamedrukwerk in huis onder ogen krijgen regelmatig op basis daarvan een aankoop gaan doen en speciaal een product kopen dat bijvoorbeeld in de aanbieding is.

Er is wel een verschil tussen digitaal lezen en het lezen van de papieren folder. Zo wordt de digitale optie vooral gebruikt om specifiek op zoek te gaan naar een product of om een vergelijking te maken tussen producten. Bij een papieren folder wordt de consument op een andere manier aangezet tot actie. Er worden tijdens het onderzoek altijd verschillende branches onderzocht, zoals supermarkt, kleding, persoonlijke verzorging en elektronica. Wat de resultaten uit het onderzoek van de NOM Folder Monitor 2016 zullen zijn, is nog even afwachten. Zodra de resultaten bekend zijn, kan weer een vergelijking worden gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling tussen papieren en digitale folders.