Offline folder wordt versterkt door de online folder

Offline folders en online folders versterken elkaar in hun kracht. Dat is onder meer gebleken uit onderzoeken van InSites Consulting. Dit onderzoek is in opdracht van Marktplaats Media gehouden. Ook het onderzoek van Team Vier, dat tijdens de Nationale Dag van de Brievenbusreclame is gepresenteerd, wijst dat uit. Er zijn steeds meer retailers, die de waarde inzien van crossmediale en online performances. De folder speelt daarbij een grote rol.

 

InSites Consulting meldt dat de meeste respondenten de online folder echt als een voordeel zien. Zo kunnen de consumenten namelijk zelf bepalen wanneer de reclame wordt bekeken. De meeste aankopen vinden nog altijd offline plaats, maar er is wel sprake van een groei in de online verkopen. Bij elektronica ligt dat percentage op 63 procent en bij huishoudelijke producten op 7 procent.

 

Kracht van kanalen

Het onderzoeksbureau Team Vier komt tot de conclusie dat de combinatie van website, online folder en de brievenbusfolder elkaar zeker aanvullen. De consumenten maken op verschillende manieren gebruik van de diverse kanalen. De brievenbusfolder wordt gebruikt ter oriëntatie om ideeën op te doen en om te ontspannen. De website dient ter verkrijging van aanvullende informatie over aanbiedingen en producten. De online folder wordt bekeken voor zowel aanvullende informatie, ter ontspanning en voor het opdoen van ideeën.

 

Vier tips voor het inzetten van uw aanbiedingen op crossmediale wijze

Het is belangrijk om de url van de website duidelijk in de folder te vermelden. Daarnaast is het aan te raden om aanbiedingen in de folder en online folder op te nemen, die via internet te koop zijn. Dat geldt ook voor aanbiedingen die online gekocht kunnen worden en bij de winkel kunnen worden afgehaald. Ook wordt door onderzoeksbureau Team Vier aangeraden om informatie over producten, aanbiedingen en productvergelijking op uw website te vermelden.