Reclamefolders gedumpt in het centrum van Hilversum

In het centrum van Hilversum heeft een grote dump van reclamefolders plaatsgevonden. De dump van folders wordt als een milieumisdrijf bestempeld en deze dump is aan het licht gekomen tijdens de handhavingestafette van meerdere organisaties.

 

Onlangs werden er door bijna vijftig handhavers in de omgeving controles uitgevoerd op het gebied van onder meer de ruimtelijke ordening, natuurlijk, milieu, brandveiligheid, ruimtelijke ordening en afvaltransport. Naast de dump van de reclamefolders zijn er nog 36 andere overtredingen geconstateerd.

 

De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst heeft laten weten dat er in elk geval zeven keer een proces-verbaal wordt opgemaakt. Verder worden er nog eens tien waarschuwingen uitgedeeld. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar een aantal lichte overtredingen. Overigens is men tot de algemene conclusie gekomen, dat het naleefgedrag wel een verbetering heeft laten zien.

 

Overigens is de dader van de dump van de folders opgespoord en aangemaand om de troep binnen zeven dagen op te ruimen.

 

De afvaltransportcontroles zijn uitgevoerd in Wijdemeren, Bussum en Hilversum. Het totale aantal gecontroleerde vrachtwagens bedraagt vijftig. Er zijn op een totaal van vijftig vrachtwagens drie processen-verbaal opgemaakt en tien waarschuwingsbrieven voor administratieve fouten uitgegaan.

 

De controle op het lozen van afvalwater is uitgevoerd in Naarden, Muiden en Weesp bij vier verschillende bedrijven. Er werden bij een aantal bedrijven lichte overtredingen geconstateerd en daarvoor zullen nog aanschrijvingen uitgaan. De transportcontroles vonden plaats in Wijdemeren en tijdens die controle is er een auto tegen de lamp gelopen, die oude accu’s vervoerde.