Stichting Milieukeurmerk Post

stichting-milieukeurmerk-postDe verspreiders van folders, zoals Netwerk VSP en de postbedrijven in Nederland hebben de handen ineengeslagen om de effecten voor het milieu drastisch te beperken. Om dit te bereiken is de Stichting Milieukeurmerk Post in het leven geroepen.

Grote postbedrijven

In de stichting zijn een groot aantal postbedrijven verenigd, zoals Alfa Groep, Sandd en Netwerk VSP. Zowel leveranciers als verzendingsbedrijven krijgen diverse middelen aangereikt om de verzending van post op een milieuvriendelijke wijze vorm te geven. Daarbij wordt gekeken naar de complete keten vanaf de start van dataselectie tot papierproducenten en van de drukkerij tot het recyclingbedrijf. De consument kan de milieuvriendelijke werkwijze herkennen aan het logo.

Logo

Het logo van de Stichting Milieukeurmerk Post geeft aan dat de postzending op milieuvriendelijke wijze is geproduceerd en wordt verzonden, hetgeen bij een gemiddelde postzending zonder logo niet te controleren valt. De deelnemers leveren met de aansluiting bij het stichting een wezenlijke bijdrage aan de beperking van schadelijke effecten op het milieu.

Doel van de stichting

De Stichting Milieukeurmerk Post kent meerdere doelstellingen. Het doel van een milieuvriendelijke productie en verzending wordt bereikt door concrete middelen aan te reiken aan de hele keten van postproductie en postverzending. Als deze middelen worden toegepast en aan de eisen van de stichting voldoen, dan kunnen de leveranciers het logo gebruiken. Consumenten kunnen dan waarnemen of een postzending op een milieuvriendelijke manier is geproduceerd en verzonden.