350.000 uren worden door consumenten besteed aan online reclamefolders

reclamefolders (2)Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd, waaruit is gebleken dat de consument in Nederland op jaarbasis gemiddeld 38 uren besteedt aan het doornemen van reclamefolders in een papieren versie. In het huidige digitale tijdperk zijn papieren versies van de folder ook digitaal beschikbaar en er is dan ook een duidelijke trend waarneembaar, waarbij het digitaal folders lezen een grote toevlucht heeft genomen. De online beschikbare leesgegevens worden door Reclamefolder.nl inzichtelijk gemaakt.

 

Tijdsbesteding aan digitale folders lezen

Elke week leest de consument gedurende een periode van gemiddeld zes minuten folders die op de website Reclamefolders.nl worden aangeboden en in de Reclamefolder app verschijnen. De totale tijd die de consument gemiddeld per keer doorbrengt op een van de genoemde online platforms bedraagt elf minuten per keer.

 

De consumenten brengen deze tijd onder meer door op het te zoeken, de folders door te bladeren op wat in te vullen op het prikbord dat betrekking heeft op door hen gewenste producten, waarbij persoonlijke voorkeuren dus kunnen worden opgegeven.

 

In de maand september van 2013 zijn de consumenten in Nederland gezamenlijk meer dan 350.000 uren op een van de online platformen actief geweest. Dat zijn uiteraard uitstekende cijfers voor het platform dat online folders presenteert.

 

Het ligt in de lijn der verwachting dat de gemiddelde tijdsbesteding aan het lezen van folders en het doorbladeren van het totale aantal folders zal blijven groeien. In de maand oktober zijn er door het platform al ruim 15 miljoenen raadplegingen van folders geregistreerd. Het aantal consumenten dat de app van Reclamefolders al heeft gedownload loopt al in de richting van een miljoen downloads, want de grens van negenhonderdduizend is al gepasseerd. De stijging leidt ertoe dat de retailers op deze manier een grote bereik kennen dan met hun reclamefolder.

 

Inzicht krijgen in het leesgedrag

De directeur van Reclamefolder.nl, Robin Streng, heeft laten weten dat als een retailer het besluit neemt om de papieren versie van de folder ook digitaal te plaatsen op het platform van Reclamefolder,nl, dat er meer inzicht kan worden verkregen in het leesgedrag van de consument.

 

Er kan dan ook antwoord worden gegeven op verschillende vragen, zoals wat de tijdsbesteding is die de consument gemiddeld aan het lezen van een folder besteedt. Ook wordt er inzicht verkregen tot welke pagina een folder wordt doorgebladerd of dat deze helemaal wordt doorgenomen door de consument.

 

Al deze gegevens zijn een belangrijke bron van informatie voor de retailers om op basis daarvan bepaalde keuzes te maken die betrekking hebben op de folder. Er zijn dan ook meerdere voordelen te noemen voor de retailer. Zo zijn de cijfers gebaseerd op het daadwerkelijke leesgedrag van folders door de consument, die oprecht interesse heeft in de betreffende reclamefolder.

 

Het verkrijgen van inzicht in het leesgedrag is een waardevol instrument voor de retailers, omdat op basis daarvan de inhoud van een volgende folder bijvoorbeeld kan worden aangepast. Verder bieden de cijfers inzicht in datgene wat door de consument bij het lezen van de reclamefolder belangrijk wordt gevonden.