Daling mediabestedingen 2009, behalve voor huis aan huis verspreiden

media-bestedingen1In het eerste half jaar van 2009 zijn de bruto mediabestedingen met maar liefst 5,6 procent gedaald ten opzichte van de eerste 6 maanden in 2008. In totaal is er aan mediabestedingen in de eerste helft van het jaar 2,73 miljard euro uitgegeven zoals is gebleken uit de resultaten van het onderzoeksbureau Nielsen.

Huis aan huis verspreiden folders in de lift
Afgezien van de folders, die een stijging kenden van 1,6 procent is er voor alle andere mediagerichte bestedingen sprake van een daling. De printmedia kregen bijvoorbeeld te maken met een daling van 11,4 procent en de publiekstijdschriften kregen te kampen met een daling van 18,2 procent dat in geld vertaald toch al gauw zo’n 164 miljoen euro bedraagt. Bij de vaktijdschriften was er sprake van een daling van 16,5 procent van 92 miljoen euro. De dagbladen zagen een daling van 7,4 procent over het eerste half jaar, waar het eerste kwartaal nog een daling kende van 9 procent. Het blad de Dag dat in 2008 nog werd uitgegeven is mede oorzaak van deze daling. Nieuwsbladen werden geconfronteerd met een daling van 16,4 procent en de zogenaamde Sponsored Magazines kenden een daling van 3,2 procent.

Radio en Tv

Televisie als onderdeel van de audiovisuele media zag een daling van 3 procent en voor wat betreft de bruto mediabestedingen voor de radio was er een teruggang te zien van 8,5 procent. De bioscoop kwam er met een lichte daling van 0,1 procent nog redelijk goed van af. De audio visuele media kreeg over de totale sector een gemiddelde daling van 3,8 procent te verwerken.

Marktaandelen audio visuele media

De daling heeft echter geen invloed gehad op het marktaandeel van de televisie, want dit aandeel steeg naar 51,2 procent. Ook de sectie folders zag kans het marktaandeel te vergroten met een bescheiden 0,7 procent tot 10 procent. Bij de radio was er wel sprake van een minder groot marktaandeel dat een afname kende van 0,3 procent tot 8,9 procent. Het marktaandeel van publiekstijdschriften binnen printmedia zakte met 0,9 procent tot 6 procent. Bij vaktijdschriften daalde het marktaandeel tot 3,4 procent. Het marktaandeel van de dagbladen ging naar 15 procent. Voor Sponsored Magazines, Nieuwsbladen en de bioscoop bleven de marktaandelen gelijk.