Verdubbeling tabletgebruik voor digitale folders

tabet reclamefoldersConsumenten in Nederland lezen massaal folders op digitale wijze, waarbij het gebruik van de smartphone en tablet populair zijn. Er zijn in Nederland ruim drie miljoen consumenten die tot 175 procent vaker gebruikmaken van een tablet of smartphone om op de hoogte te komen van de speciale aanbiedingen, voordelen en koopjes die door retailers zijn aangekondigd.

 

Consumenten op jacht naar koopjes en voordelen

Het economische sentiment zit niet mee en dat leidt ertoe dat een groot aantal consumenten in Nederland op jacht gaat naar koopjes, aanbiedingen en andere voordelen. De grootste maker van digitale folders in Nederland is Publitas en dit bedrijf ziet de cijfers van consumenten die op digitale wijze de folder lezen via de smartphone of tablet sterk groeien.

 

Het Amsterdams Publitas heeft bij monde van Guillermo Sanchez laten weten dat digitale folders voor retailers een belangrijk kanaal vormen. Publitas verzorgt onder meer de digitalisering van folders van verschillende bekende ketens, zoals Blokker Holding, A.S. Watson Group en Metro Cash & Carry.

 

Bij de digitalisering van folders betreft negentig procent een gekopieerde versie van de papieren folder en tien procent wordt uitsluitend in digitale vorm gemaakt. De tien procent van de digitale folders die exclusief online verschijnen, zijn onder meer gericht op speciale acties. Ook indien het geografisch bereik te beperkt is om papieren folders te verspreiden kan er een exclusieve digitale versie worden gemaakt.

 

Toename bezoekers digitale folders op smartphone en tablet

Het gebruik van folders op smartphones en tablets is onderzocht en uit de cijfers van het derde kwartaal is gebleken dat er elke maand ongeveer 700.000 consumenten gebruikmaken van de digitale folder op de smartphone. Dat komt ongeveer neer op veertien procent van het totaal en is in vergelijking met vorig jaar zelfs 160 procent meer.

 

Het gemiddeld aantal bezoekers per maand dat de folders op een tablet bekijkt bestaat uit 1,1 miljoen bezoekers. Dat komt neer op 22 procent van het totaal en is een toename van 175 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Een percentage van zestig procent van de groep consumenten in Nederland bekijkt de folder digitaal via het vaste web, maar daarbij is er wel sprake van een daling van 26 procent.

 

Marktaandeel van zestig procent op digitale foldermarkt

Op de digitale foldermarkt heeft Publitas een groot aandeel met zestig procent van de markt. Er wordt gebruik gemaakte van technologieën die zorgen voor een snelle omzetting van de papieren folder naar een digitale versie.

 

Er zal een kwartaalmonitor door het bedrijf geïntroduceerd worden, waarbij de ontwikkeling over de tijd heen kan worden gezien. Daar wordt bovendien een kwalitatieve component aan toegevoegd door een marktonderzoeksbureau in te schakelen. Daaruit komt belangrijke informatie naar voren, zoals door wie de folders worden gelezen, maar ook op welk moment en op welke wijze.

 

Publitas is bezig om de dienstverlening een internationaal karakter te geven en een grote partner die daarin genoemd wordt om de internationale uitrol te verwezenlijken is Metro Cash & Carry, dat de sporen in het buitenland al heeft verdiend.