Bereik en de waardering van huis aan huis reclamefolders groeit

ja-nee-sticker1De Thuis Binnen Bereik cijfers van 2009 zijn op de Nationale Dag van de Brievenbusreclame, 27 mei 2010, gepresenteerd. Het grootschalige onderzoek heeft laten zien dat de huis-aan-huis folder enorm populair is. Het onderzoek richt op de waardering, het bereik en de effecten van de niet geadresseerde brievenbusreclame. Nederlands besteden per week ongeveer 43 minuten aan het bekijken van reclamefolders. Van de ondervraagde deelnemers geeft 73 procent aan over een positieve houding te beschikking. Dat percentage is in vergelijking met het jaar ervoor gelijk gebleven. Het mediumbereik was in 2008 53 procent en in 2009 50 procent. Tijdens de Nationale Dag van de Brievenbusreclame zijn bovengenoemde resultaten en andere gegevens gepresenteerd.

In meer dan driekwart van de huishoudens wordt de reclamefolders door zeker twee personen gelezen of bekeken. In 2009 werd er gemiddeld 43 minuten tijd per week aan besteed en dat was in 2008 nog 40 minuten, in 2007 36 minuten en in 1998 waren het slechts 28 minuten. De besteding van tijd aan de folders kent een stijgend verloop. Ongeveer zeven op de tien mensen heeft gemeld een stevige binding te hebben met drukwerk dat niet geadresseerd is. Deze verhouding is in ten opzichte van 2008 niet veranderd.

Die groep personen zouden het een gemis vinden als er geen ongeadresseerde brievenbusreclame meer bezorgd zou worden. Er zijn echter ook mensen, die absoluut geen reclamedrukwerk wensen te ontvangen en daarvoor de bekende reclamesticker NEE/NEE of NEE/JA gebruiken. Dit percentage is van 14,6 procent naar 16,9 procent gestegen. Het grootste deel van de mensen wil echter graag de folders ontvangen en plakt daarom ook geen sticker op de brievenbus met als voordeel dat aanbiedingen niet gemist kunnen worden.

De huis-aan-huis folders zijn een uitstekend actiemedium. De meting laat zien dat 27 procent van de mensen actie heeft ondernomen en in 2008 was dit nog 24 procent. Dit percentage is tot nu toe het hoogste percentage aan respons uit het Thuis Binnen Bereik onderzoek. Er kan dan ook geconcludeerd wordt dat de reclamefolders een stimulans zijn om actie te ondernemen. Dat zijn gaan om het aanvragen van informatie, een product kopen of de wil om het product te gaan kopen. De kooprealisatie van 2008 is overtroffen met twee procent tot 17 procent. Hierbij gaat het om mensen die voor deelname aan het onderzoek al een aankoop hebben gedaan.