Bestedingen consumenten nemen toe bij verspreiding reclamefolders

reclamefoldersEr zijn meerdere aanleidingen voor consumenten om meer te gaan besteden en geld uit te geven aan goederen en diensten. Zo blijkt dat na de verspreiding van reclamefolders consumenten geneigd zijn om van aanbiedingen te profiteren. Ook is gebleken dat op grotere schaal bij een verbeterd vertrouwen in de economie er meer wordt besteed door consumenten. In de maand oktober hebben consumenten in totaal 0,2 procent meer besteed in vergelijking met vorig jaar in dezelfde maand, waarbij het gaat om de uitgaven aan goederen en diensten. Dat is uit de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek gebleken. Een maand eerder zijn de bestedingen van consumenten in vergelijking met dezelfde maand in 2013 nog gedaald met 0,6 procent.

Duurzame goederen
De retailers die in de maand oktober bij de verspreiding van reclamefolders duurzame goederen onder de aandacht van de consumenten hebben gebracht, hebben daar baat bij gehad. Uit de cijfers blijkt namelijk dat er in de maand oktober een stijging is geweest van 2,6 procent ten aanzien van het kopen van duurzame goederen. De folders, waarin huishoudelijke apparaten en producten voor het interieur werden aangeboden, hebben daaraan een bijdrage geleverd. Er was namelijk het meeste vraag naar deze artikelen net als een grote vraag naar fietsen.

De uitgaven voor voedingsmiddelen en genotsmiddelen zijn in de maand oktober gelijk gebleven als de bestedingen die een jaar eerder in dezelfde maand werden gedaan. Op het gebied van de uitgaven voor gas en brandstoffen voor motorvoertuigen is er sprake geweest van een forse daling van 4,2 procent. Naast de bestedingen voor producten is er sprake van een stijging van 0,7 procent met betrekking tot de uitgaven van consumenten aan diensten.

Meer vertrouwen in december
Consumenten lijken in de maand december nog meer vertrouwen te hebben, want in vergelijking met vorige maand kent de stemming onder de consumenten namelijk een lichte verbetering. In de maand november was er qua consumentenvertrouwen nog sprake van min acht en dat is in de maand december op min zeven uitgekomen. Het vertouwen in het herstel van de economie en de koopbereidheid is verder vrijwel onveranderd gebleven. Opvallend is wel dat het peil van het consumentenvertrouwen op dit moment ten opzichte van het gemiddelde niveau van de afgelopen twintig jaar een punt erboven ligt.

Folderverspreiding voor de feestdagen
December is een maand met meerdere feestdagen en de eerste feestdag voor de kinderen is alweer geweest. De verspreiding van reclamefolders is al in november van start gegaan met de aandacht gericht op het feest van Sinterklaas. Na afloop van dit feest zijn de ogen van de retailers echter gericht op de volgende feestdagen, namelijk de kerstdagen. De folders die in de maand december zijn verspreid, zijn dan ook voor een groot deel gericht op de komende feestdagen. De supermarkten richten zich op het voedselaanbod voor kerst en andere retailers zetten producten in de spotlights om bijvoorbeeld als kerstcadeau te schenken. De folders in de maand december zullen dan ook zeker een bijdrage leveren aan een extra omzet voor uiteenlopende winkeliers en winkelketens.