Met folders dertig procent meer omzet voor retailers

karwei-folder1De retailers plukken vruchten van folders. De folder blijkt namelijk goed te zijn voor dertig procent van de omzet van de retailer als de totale aankopen bij elkaar opgeteld worden op het moment dat de consumenten de betreffende folder van de retailer hebben gezien.

Steekproef

De cijfers van de hogere omzet komen naar voren uit een gehouden steekproef onder 41 retaliers. Ed Peelen van ICSB Marketing and Strategy en het onderzoeksbureau Team Vier hebben de steekproef uitgevoerd. Op de Dag van de Brievenbusreclame zijn de voorlopige uitkomsten van het onderzoek bekendgemaakt.

38 miljoen voor folders

De retailers van de steekproef geven gezamenlijk op jaarbasis 38 miljoen aan folders uit. Folders worden dan ook als meest efficiënte communicatiemiddelen beschouwd voor een bedrijf of merk, dat zich wil profileren. Onderzoekers geven echter wel aan dat ook ondersteunende reclamemiddelen, zoals relatiemedia, internet, marketing via e-mail en andere middelen invloed hebben op het koopgedrag van de consument. De ROI van folders verhoudt zich volgens zeventig procent van de respondenten beter ten aanzien van de ROI van andere mediamiddelen.

Digitale media

De verwachting van 68 procent van de respondenten is dat digitale media in de toekomst nooit volledig de folders zullen vervangen. Bijna 90 procent denkt echter wel meer geld uit te gaan geven aan online media. De gedachte hierbij van 36 procent is dat dit wel ten koste gaat van het budget voor de folders. 63 procent van de respondenten heeft laten weten dat leveranciers een financiële bijdrage leveren aan de folders. De beste combinatie op basis van ROI ligt bij de radio en folder vindt 19 procent van de ondervraagden. 17 procent vindt de combinatie van televisie en de folder het meest geschikt. Over het algemeen verwacht 39 procent van de retailers nog altijd het meeste van de eigen website.