NEE-sticker op de brievenbus

ja-nee-sticker1Er zijn steeds meer consumenten die van de gelegenheid gebruikmaken om een NEE-sticker op de brievenbus te plakken. Tegenwoordig heeft meer dan twintig procent van de huishoudens een dergelijke reclamesticker op de brievenbus geplakt. Het betekent echter niet dat de consumenten in het geheel geen reclame willen ontvangen. Dat is namelijk gebleken uit een onderzoek dat door studenten van de Hanzehogeschool in Groningen is uitgevoerd. Het onderzoek is verricht om te ontdekken aan welke manier de consumenten de voorkeur geven om reclame te ontvangen.

Reclame op papier populair
Naast dat er prijs wordt gesteld op de ontvangst van reclame via de mail, vinden consumenten het ook prettig om drukwerk in de bus te krijgen. Dat is gebleken uit het onderzoek. Het beste resultaat wordt als er wordt uitgegaan van het onderzoek verkregen door een mix te bieden van mail en reclamedrukwerk. Uit het onderzoek bleek overigens ook dat de reclame bij voorkeur dient aan te sluiten op de interesse van de consument. Huishoudens met kinderen zijn bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in een folder met kinderkleding dan huishoudens waar geen kinderen aanwezig zijn.

Doelgroepselectie
Retailers kunnen gebruikmaken van doelgroepselectie om ervoor te zorgen dat de verspreiding van folders bij de juiste doelgroep terechtkomt. Er kunnen gegevens van klanten worden verzameld om deze in een database onder te brengen. Bestaande klanten kunnen zo steeds benaderd worden met aanbiedingen. Dat werkt zeer efficiënt als de folder direct wordt aangeboden en niet wordt opgenomen in een folderpakket, waarvan een deel van de folders niet aansluit bij de interesse van de consument. Het conversiepercentage kan nog hoger worden in combinatie met een campagne via e-mail.

De grote folderoplages nemen af in grootte, waardoor de verspreiding van folders duurder zal uitvallen. Het versturen van een postmailing kan in dat opzicht goedkoper worden in verhouding tot het verspreiden. Het effect van reclame aanbieden per post is groter en de hogere posttarieven vallen daar tegen weg.

Personalisering en digitaal drukken
Mailingkaarten kunnen op basis van het digitaal drukken van adresgegevens worden voorzien en van de bedrukking zelf. Bovendien is het mogelijk om de mailingkaarten te personaliseren door de ontvanger bij de naam te noemen. Ook kunnen er kortingen worden opgenomen net als uiteenlopende afbeeldingen per verschillende doelgroep. Dan is er ook nog het voordeel van de snelheid van het digitaal drukken, zodat er altijd op het juiste moment ingespeeld kan worden op de behoefte van de klant.