Reclamedrukwerk niet duurzaam, wel effectief

reclamefolders (2)Reclamefolders die bij de mensen thuis worden bezorgd, worden vaak nauwkeurig doorgespit op zoek naar aanbiedingen en interessante producten. Een deel van de ontvangers van het reclamedrukwerk kijkt er niet naar om en laat het papier in de prullenpak belanden. Weer een ander deel weigert reclame uit principe en gebruikt daarvoor een reclamesticker op de brievenbus. Het in de brievenbus aanbieden van producten en diensten is nog altijd een efficiënte manier om een brede doelgroep te bereiken en zelfs vaak nog effectiever in vergelijking met digitale marketing.

CO2 uitstoot van papier
Jaarlijks komt er bij de consumenten een grote hoeveelheid papier door de brievenbus. De hoeveelheid aan papier is verantwoordelijk voor een CO2 uitstoot in Europa dat te vergelijken is met negen liter melk. Het kan ook vergeleken worden met zes minuten in de lucht in een vliegtuig doorbrengen, waarbij de berekening per stoel geldt. In totaal is de CO2 uitstoot in Europa voor 0,1 procent afkomstig van huishoudens in Europa. Papier heeft het bos als grondstof en dat kan oneindig vaak worden hernieuwd. Zo is het oppervlak van het bos in Europa door de papiersector met dertig procent toegenomen in een periode van vijftig jaar.

Als er sprake is van een papieren mailing, dan geldt een indirecte CO2 uitstoot van negen tot veertien gram. Bij een digitale mailing is er sprake van een indirecte uitstoot van zes gram. Bij de verzending van e-mails is er echter weer elektriciteit nodig en die is afkomstig uit bronnen die wel eindig zijn, zoals aardolie en steenkool. De apparatuur die nodig is om mails te verzenden maakt ook gebruik van schaarser worden gerondstoffen. Uit onderzoek is gebleken dat er zeven mails verzonden moeten worden om even efficiënt te zijn als een papieren marketingactie. Bij een mailcampagne ligt bij hetzelfde resultaat uit verkopen de uitstoot tot vier keer hoger in vergelijking bij het verzenden van reclamedrukwerk. Bij verzonden mails is er vaak ook sprake van spamberichten en die zorgen voor een extra belasting van het netwerk. Op jaarbasis is alle digitale spam verantwoordelijk voor een Co2 uitstoor van zeventien miljoen ton.

Reclamefolders voor hogere omzet
Er is volop reden om reclamefolders te verzenden, want de verspreiding van folders is altijd goed voor een verhoging van de omzet. De investering is in verhouding laag als er uitgegaan wordt dat zeventien procent van de consumenten na de ontvangst van een folder een product gaat kopen. Voor retailers spelen de folders nog altijd een belangrijke rol om consumenten naar de winkel te laten komen. In het MKB zijn de ondernemingen voor ongeveer dertig procent van de omzet afhankelijk van de reclamefolders. Overigens wordt het reclamedrukwerk tegenwoordig gemaakt van gerecycled papier, dat daarna ook weer gerecycled kan worden. Het verspreiden van folders is in dat opzicht duurzaam te noemen.

Reclamesticker op brievenbus
Consumenten kunnen op een eenvoudige manier laten weten geen prijs te stellen op reclamedrukwerk in de brievenbus. Daarvoor kan namelijk een NEE/JA sticker of een NEE/NEE sticker op de brievenbus worden geplakt.