Reclamefolder blijft populair ondanks veranderende consumententrends

reclamefolders (2)Er zijn veel veranderingen opkomst in de wereld van de retailers, waarbij de consumenten uiteraard centraal blijven staan en de aandacht op nog meer verschillende aspecten wordt gericht. Ondanks alle veranderingen die er de komende jaren gaan plaatsvinden, zal de reclamefolder naar alle verwachtingen populair blijven bij de consumenten. Er gaat veel veranderen, want het gedrag van consumenten verandert tegenwoordig sneller dan ooit. De retailers dienen daar uiteraard in mee te gaan om de strijd om de klanten niet te verliezen. De folderverspreiding doet het nog altijd goed op het gebied van succesvolle marketing, maar tegelijkertijd moet er ook aan andere zaken aandacht worden besteed.

Persoonlijke benadering
Een van de trends die tot een verandering leiden, is de persoonlijke benadering waar consumenten steeds meer waarde aan gaan hechten. Zeker bij het bezoeken van een winkel wordt een persoonlijke benadering en gastvrijheid van het personeel op prijs gesteld. Consumenten willen het gevoel krijgen in de watten gelegd te worden en besteden doorgaans volop tijd aan het bezoeken van een winkel waar dat geboden wordt.

Consumenten laten weten het persoonlijke contact als belangrijkste onderscheiden kenmerk te zien van het fysiek winkelen in vergelijking met het online winkelen. Daarbij geldt ten aanzien van het persoonlijk contact dat een professioneel advies en deskundigheid gewaardeerd worden. Consumenten willen weer zelf invloed uitoefenen op datgene wat retailers te bieden hebben.

Productinformatie
Met betrekking tot het online winkelen is er doorgaans volop informatie te vinden over de producten die worden aangeboden. Dat wordt door consumenten ook prijs gesteld en zelfs zo dat deze verwachting er ook is bij een bezoek aan een fysieke winkel. In dat opzicht kan de verspreiding van reclamefolders een belangrijke rol spelen, want in de folders kan er uiteraard ook informatie over het product worden opgenomen. Op deze manier wordt al voordat er een bezoek aan de winkel wordt gebracht informatie verstrekt over producten en wordt daarmee al tegemoet gekomen aan de wensen van de consumenten.

Verandering in doelgroepen
Met betrekking tot de veranderende consumententrends geldt ook dat de doelgroepen in de toekomst een andere samenstelling kennen. Het aantal ouderen neemt namelijk toe ten opzichte van het aantal jongeren en dat houdt in dat de samenstelling van de doelgroepen ook zal veranderen. De doelgroep met ouderen wordt groter en de doelgroep met jongeren wordt kleiner. Bij de oudere consumenten zal het steeds meer van belang zijn om hen te benaderen op basis van de gevoelsleeftijd in plaats van uit te gaan van de werkelijke leeftijd.

Verder geldt dat er in de toekomst de samenstelling van de huishoudens ook zal veranderen. Er zijn straks een gelijk aantal huishoudens met meerdere personen als met een enkel persoon. De veranderingen in de samenstelling van doelgroepen en in de samenstelling van de huishoudens betekent dat de detailhandel daar rekening mee kan houden met betrekking tot onder meer het aanbod. Dat met alle veranderingen de reclamefolder een belangrijk marketingmiddel blijft, staat in elk geval buiten kijf en draagt ook in de toekomst nog bij aan het succes van de retailers.