Zuiniger door reclamefolders

geldDe Nederlandse huishoudens, die een inkomen hebben beneden modaal, hebben volgens de BudgetBarometer van het ING de afgelopen tijd minder te kampen met geldtekort. Dit is onder meer het gevolg van lagere energielasten. Ook besteden deze huishoudens meer aandacht aan het kopen van laag geprijsde voedselproducten. Er maken dan ook maar liefst 6 op de 10 huishoudens, die een beneden modaal inkomen hebben, gebruik van de reclamefolders, die door supermarkten verstrekt worden.

Zuiniger door huis aan huis reclamefolders
De lagere energielasten zijn niet de enige reden van de financiële vooruitgang van deze inkomensgroep. Nederlanders passen zich namelijk snel aan een veranderende economische situatie. Zo is gebleken dat 50 procent van de Nederlanders dit jaar minder uit eten gaat, in vergelijking met voorgaande jaren. Bovendien wordt er tijdens het boodschappen doen door 40 procent van de Nederlanders minder geld uitgegeven aan luxe en dure producten in de supermarkt. Van de huishoudens die over een laag inkomen beschikken is gebleken dat 4 op de 5 een keuze maakt voor de goedkoopste producten. Het reclamefolders verspreiden door de supermarkten biedt de consument de mogelijkheid om de prijs van producten met elkaar te vergelijken om vervolgens bij verschillende supermarkten langs te gaan, waar de goedkoopste aanbiedingen te vinden zijn. Iets meer als 30 procent van de huishoudens geeft de voorkeur aan huismerken, die veel lager geprijsd zijn als de merkproducten. De meeste huishoudens maken gebruik van de huis aan huis reclamefolders voor het vergelijken van prijzen. Het kost dan ook meer tijd om de wekelijkse boodschappen te kopen, doordat men in meerdere winkels producten koopt, maar aan de andere kant levert dit natuurlijk wel geld op.

Lagere lasten
Een groot deel van de Nederlanders is niet al te optimistisch over de eigen financiële situatie, maar er is wel een verbetering te zien voor wat betreft het aantal huishoudens dat op een normale wijze kan rondkomen. Voorheen bleek maar liefst 20 procent van de huishoudens problemen te hebben met het rondkomen, maar dit aantal is inmiddels gedaald tot 18 procent. De heer C. Kalshoven van het ING Economisch Bureau heeft hiervoor een verklaring. Er wordt vanuit gegaan dat de lasten ten opzichte van het vorige jaar gedaald zijn en dat is pas later in dit jaar merkbaar geworden. De huishoudens die een inkomen genieten tot 30.000 euro, hebben hiervan het meeste voordeel gehad. In januari kwam nog 36 procent van de huishoudens geld tekort en in het tweede kwartaal was dit percentage gezakt tot 26 procent.

Prijsstijgingen hebben divers effect
Prijsstijgingen hebben op alle huishoudens weer een ander effect, waarbij er wordt uitgegaan van een inflatie van 1,6 porcent. Iemand die geen auto rijdt zal geen effect ondervinden van een stijgende benzineprijs. Een slecht geïsoleerd huis zal meer kosten in een koude winter met zich meebrengen als een woning dat perfect geïsoleerd is en dus minder energie verbruikt. Zo kunnen alle aspecten van gebruik en verbruik weer een andere invloed hebben op de uitgaven van huishoudens. Maar al met al blijkt weer dat het verspreiden van huis aan huis folders zeer nuttig is.