de Nationale dag van de Brievenbusreclame

brievenbusreclameDe huis-aan-huis folder is nog altijd erg populair. Dit is wel gebleken op de Nationale dag van de Brievenbusreclame te Haarlem. Deze vond plaats op dinsdag 12 mei 2009 en tijdens deze dag werden de Thuis Binnen Bereik cijfers gepresenteerd. Het onderzoek naar de cijfers wordt ieder jaar gehouden, waarbij wordt gekeken naar de waardering, het effect en het bereik van ongeadresseerde reclamedrukwerk.

In 2007 bleek dat 65% van de ondervraagde consumenten een positieve houding had tegenover reclamedrukwerk. In 2008 was er een flinke stijging te zien. Ruim 72% van de ondervraagde consumenten gaf nu aan positief tegenover dit medium te staan. Ook is het bereik vooruitgegaan. Was het in 2007 nog 50% van de bevolking, in 2008 werd het mediumbereik gemeten op 53%. In 75% van de huishoudens wordt de folder door minstens twee personen doorgebladerd. Ook opmerkelijk is de leestijd. In 1998 was de leestijd 28 minuten per week, in 2007 was dit 36 minuten, maar inmiddels werd de gemiddelde tijd in 2008 gemeten op 40 minuten per week.

Bijna 70% van de mensen geeft aan dat ze gevoelsmatig verbonden zijn met de folders. In 2007 waren dit ruim 60%. Dit is toch een flinke stijging. Deze mensen zouden het dan ook missen, wanneer de ongeadresseerde brievenbusreclame niet bezorgd wordt. Maar ook het aantal mensen dat liever helemaal geen huis aan huis folders ontvangt is gestegen. In 2007 hadden 13,6% van de huishoudens een Nee/Nee of Nee/Ja sticker, in 2008 waren het er 14,6%. Ook dat is een opmerkelijke stijging. Toch houdt het grootste deel de brievenbus stickervrij. Ze zijn veel te bang om aanbiedingen mis te lopen en vinden het leuk om de folders te lezen.

Het blijkt dat wanneer je wilt dat de consument over gaat tot actie, huis aan huis folders een perfect medium zijn. Uit onderzoek is gekomen dat een kwart van de consumenten in 2008 over is gegaan tot aankoop na het krijgen van een reclamefolder. Daar komt bij dat de manier waarop adverteerders adverteerden in de tweede helft van 2008 veranderd is. Zo werd er meer gebruik gemaakt van kortingsstickers en kortingscoupons. Ook in 2009 vervolgt deze rage zich. We kunnen dus stellen dat het effect van de folder zeker is toegenomen. Ook het bereik van de consumenten en de waardering door consumenten is toegenomen. De folder blijkt ook tegenwoordig nog erg belangrijk voor de hedendaagse economie.